Contributie per 1 april 2018

 

Jeugd tot 14 jaar €43,50 per kwartaal

Jeugd 14 t/m 17 jaar €48,00 per kwartaal

Vanaf 18 jaar €55,50 per kwartaal

Automatische incasso

Betaling is vooraf via automatische incasso. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via het bestuur uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal. Als u een incasso heeft afgegeven, vul dan het formulier in voor ‘opzegging van de automatische en doorlopende incasso’. Indien u niet via automatische incasso wilt betalen is het mogelijk om de contributie op de eerste training van het kwartaal te voldoen per pin. Indien er niet betaald is kan er bij ons ook niet getraind worden!

Proeflessen

Proeflessen zijn mogelijk(5x) voor € 3,00 per les (1e les is gratis)

Betaling

Contributie dient te worden gestort op bankrekeningnummer  NL 11RABO0112976727 tnv Youkou Breda