Spring naar content
 • Tijdens het omkleden dienen de begeleiders/ouders zich zoveel mogelijk buiten de kleedkamers te bevinden.
 • De 1e groep wacht met binnengaan van de zaal, totdat er een trainer in de zaal aanwezig is. Indien er al een training aan de gang is, worden de deuren naar de kleedkamers gesloten en dient de nakomende groep in de kleedkamer te wachten totdat de vorige groep de zaal verlaten heeft.
 • Indien een karateka te laat binnenkomt, gaat hij/zij op de knieën zitten en wacht tot de trainer afgroet. Na het door de trainer vast te stellen aantal maal opdrukken begint de te late karateka zo snel mogelijk met de training.
 • Indien een karateka structureel te laat komt (naar inzicht van de aanwezige trainers) zal de leerling uitgesloten worden van deelname aan die les. De ouders zullen hierover worden bericht en kunnen de leerling indien noodzakelijk op komen halen. Zijn zij hier niet toe in staat zal de leerling aan de zijlijn plaatsnemen en mag deze blijven kijken naar de training.
 • Verblijf in de dojo geschiedt zonder schoenen, met stille telefoon en zonder aanwijzingen te geven aan de trainende karateka’s. Kijkers verlaten de zaal na aanvang van de training in principe niet meer totdat de training is afgelopen.
 • Tijdens de training wordt de stilte zoveel mogelijk nagestreefd.
 • Beschermingsmaterialen zoals bitjes, handschoentjes en voetjes worden voor elke karateka dringend aangeraden voor ieders veiligheid (dus die van de karateka zelf en de trainingspartners). Bitjes, handschoentjes en voetjes zijn verplicht vanaf 13 jaar.
 • De trainingsmaterialen dienen iedere les te worden meegenomen. Dit omdat de veiligheid van de trainingspartner ook in het geding is. Het vergeten van trainingsmaterialen zoals een band of handschoentjes wordt in principe gedoogd voor kinderen tot 13 jaar. Hierna is het de verantwoording van het kind zijn spullen bij zich te hebben. Het niet bij hebben van de juiste spullen kan resulteren in het uitsluiten van deelname aan bepaalde oefeningen. Dit omdat de veiligheid van de trainingspartner dan niet genoeg gewaarborgd kan worden.
 • De trainingsmaterialen dienen te worden gemerkt met vermelding van de naam op een niet direct zichtbare plek.
 • Waardevolle voorwerpen dienen zoveel mogelijk thuisgelaten te worden en anders meegenomen in de trainingszaal.
 • Gevonden voorwerpen worden verzameld en indien gemerkt kunnen ze aan de juiste persoon worden teruggegeven. Wij raden u dus ten sterkste aan de spullen te merken en de kinderen hun spullen in een tasje mee te laten nemen.
 • De karateka dient te zorgen voor een schoon lichaam, korte nagels van de handen en de voeten. Sieraden en hoofddeksel zijn verboden (dus ook oorbellen en/of piercings). Indien sieraden niet verwijderd kunnen worden, dienen ze te worden afgeplakt. Dit alles uit o.a. veiligheidsoverwegingen.
 • Indien vanuit godsdienstige overwegingen een vrouw een hoofddoek draagt, dient de karateka een door de WKF (World Karate Federation) goedgekeurde zwarte sporthoofddoek te dragen die de hals vrij laat.
 • Omdat wij niet instaan voor de veiligheid bij het dragen van een hoofddoek dient deze karateka ook zelf te zorgen voor iemand in het bezit van een EHBO diploma, die haar in het geval van een ongeluk kan verzorgen of de karateka die door de gedragen hoofddoek gewond raakt is kan verzorgen. Deze persoon zal tijdens de trainingen aanwezig dienen te zijn in de kleedkamer/zaal.
 • De karatepakken worden door de dames/meisjes gedragen met wit hemd of t-shirt en door de heren/jongens zonder. De mouwen en pijpen dienen, indien te lang, naar binnen te worden vastgestikt. Lange haren dienen te worden vastgezet met elastiek of zachte stof. Het niet dragen van de juiste kleding kan leiden tot uitsluiten van desbetreffende les. Indien uitsluiten zullen de ouders hierover worden bericht en zij kunnen dan de leerling indien nodig op komen halen. Indien zij hier niet toe in staat zijn mag de leerling aan de zijlijn blijven kijken.
 • Eten en drinken in de dojo is niet toegestaan (dus ook geen kauwgom), tenzij het sportdrank betreft en erop gelet wordt dat er niet geknoeid wordt.
 • Degene die zich schuldig maakt aan wangedrag, in of buiten de dojo, zal niet meer worden toegelaten op de trainingen. Dit alles naar oordeel van trainers en het/of bestuur.
 • Communicatie tussen het bestuur/trainers en ouders van de leden/leden zelf zal voornamelijk plaatsvinden via e-mail. Alleen concrete vragen die direct beantwoord kunnen worden zullen mondeling beantwoord worden.

De vereniging of trainers zijn niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van evt. ongelukken, beschadigingen en/of verlies en diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens trainingen, wedstrijden en demonstraties.