kihon 5x, laatste met kiai (J=jodan) (C=chudan)
1      Naar voren gaan gyaku-tsuki (J) (ZK); 
2      Naar voren gaan gyaku-tsuki (c) (ZK); 
3      Naar voren gaan Morote-uchi-uke  (ZK); 
4      achteruit age-uke (ZK)
5      Naar voren gaan soto-uke (ZK); 
6      Naar voren gaan uchi-uke (ZK); 
7      Naar voren gaan shuto-uke - gyaku-nukite  (ZK); 
8      Naar voren Yoko-geri-kekomi (ZK);
Ippon kumite  vanuit Yoi
Aanval jodan, chudan
Aanval & tegenaanval met kiai
Kata
Heian Shodan
Heian Nidan
Kumite 2* 45 sec. met steeds een andere partner (door examinator te kiezen).