kihon 3x, laatste met kiai (J=jodan) (C=chudan)
1      Naar voren gaan oi-tsuki (J) (ZK); 
2      Naar voren gaan oi-tsuki (C) (ZK); 
3      Naar voren gaan sanbon-tsuki (ZK);
4      Naar voren gaan gyaku-tsuki (ZK);
5      Naar voren gaan age-uke - gyaku-tsuki (ZK); 
6      achteruit gaan age-uke - mawashi-empi (ZK).
7      Naar voren gaan ashi-barai - oi-tsuki - kyaku-tsuki (ZK); 
8     Naar voren gaan soto-uke (ZK) yoko-empi (KB) - uraken-uchi - gyaku-tsuki (ZK)
9      Naar voren gaan oi-tsuki - kyaku-tsuki (ZK)
10   Achteruit gaan age-uke / soto-uke (ZK)
11   Naar voren gaan mawashi-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki (ZK); mawate; 
12   naar voren gaan mae-geri - oi-tsuki (ZK); mawate.
13   Naar voren gaan gedan-barai - uche-uke (ZK); mawate; 
14   naar voren gaan ushiro-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki (ZK)
15   (V) oi-tsuki (J) - gyaku-tsuki ©
(A) age-uke / soto-uke (zelfde arm)
(V) mawashi-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki
16   (V) mae-geri - oi-tsuki © 
(A) gedan-barai - uchi-uke (zelfde arm)
(V) ushiro-geri - yoko-uraken-uchi - gyaku-tsuki
Jiyu Ippon kumite  vanuit Zenkutsu-dashi  (vanuit beweging)        
Aanval jodan, chudan, mae-geri, mawashi-geri     
Bunkai Heian Nidan
Kata
Heian shodan heian Nidan
Heian Sandan heian Yondan
Heian Godan
Bassai Dai
Jion
tekki-shodan
 

Kumite 5x 1:00 min. met steeds een andere partner (door examinator te kiezen).