kihon 5x, laatste met kiai (J=jodan) (C=chudan)
1      Naar voren gaan oi-tsuki (J) (ZK); 
2      Naar voren gaan oi-tsuki (C) (ZK).
3      Naar voren gaan age-uke – gyaku-tsuki (ZK); 
4      Naar voren gaan age-uke – gyaku-shuto-uchi (ZK);
5      Naar voren gaan soto-uke - kizami-tsuki (ZK); 
6      Achteruit gaan soto-uke - kizami-tsuki (ZK).
7      Naar voren gaan morote-uchi-uke (ZK); 
8      Achteruit gaan gedan-barai - yoko-uraken-uchi (ZK);
9      Naar voren gaan Shuto-uke (KK) - gyaku-nukite (ZK); mawate; 
10   naar voren gaan mae-geriNihon tsuki (1e oi-tsuki -2e gyaku-tsuki) (ZK); mawate.
11   Naar voren gaan mawashi-geri (ZK); mawate; 
12   naar voren gaan yoko-geri-kekomi (KB); mawate 
13   Naar voren gaan yoko-geri-keage (ZK); mawate;  
14   naar voren gaan yoko-geri-keage (ZK); mawate.
Ippon kumite (groene band=Yoi)  vanuit Yoi (ook al loop je het blauwe examen)
Aanval jodan, chudan, mae-geri, mawashi-geri.
Aanval & tegenaanval met kiai
Kata
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Kumite 3x 1:00 min. met steeds een andere partner (door examinator te kiezen).