kihon 5x, laatste met kiai (J=jodan) (C=chudan)
1      Naar voren gaan oi-tsuki (J) (ZK); 
2      naar voren gaan oi-tsuki © (ZK).
3      Naar voren gaan Uchi-uke (ZK); 
4      achteruit gaan Uchi-ukegyaku-tsuki (ZK);
5      Naar voren gaan soto-uke - gyaku-tsuki (ZK); 
6      achteruit gaan soto-ukegyaku-tsuki (ZK).
7      Naar voren gaan gedan-barai - gyaku-tsuki (ZK); 
8      Naar voren gaan shuto-uke (KK) - gyaku - nukite (ZK).
9      Kamai, Naar voren gaan (j) mae-geri (ZK); mawate; 
10   naar voren gaan (c) mawashi-geri  (ZK); mawate.
11   Naar voren gaan  yoko-geri-kekomi (KB); mawate; 
12   naar voren gaan yoko-uraken-uchi (KB); mawate in ZenKutsu-dachi
Ippon kumite  vanuit Yoi
Aanval jodan, chudan, mae-geri
Aanval & tegenaanval met kiai
Kata
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Kumite 3x 45 sec.met steeds een andere partner (door examinator te kiezen).